Tel: +91 8446116114

E-Mail: cs@brownchakki.com

Shop No, 2, Mahul Rd, near Kailash Dham Mandir,
Chembur Colony,Indira Nagar, Chembur-E,
Mumbai, Maharashtra 400074